[Close]

Notice

Notice
Bharat Kumar Yadav
ई.भरत कुमार यादव सि.डि.ई
Er. Pratibha Neupane
ई.प्रतिभा न्यौपाने ईन्जिनियर
Er. Dipendra Kumar Rohita
ई.दिपेन्द्र कुमार रोहिता सूचना अधिकारी

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृध्दिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी २०७२ साल असोज ३ गतेका दिन नेपालको संविधान जारी भइ हाल कार्यान्वयनमा छ । नेपालको सविधानको धारा ५६ को उपधारा (१) बमोजिम नेपालको मूल संरचना तीन तहको हुनेछ र राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यसै संविधान बमोजिम प्रयोग गर्नेछन् भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा ५६ को उपधारा (२) मा स्पष्ट व्यवस्था भएको छ । सोही संवैधानिक व्यवस्था र अधिकार बमोजिम संघ तह, ७ वटा प्रदेश तह र ७५३ वटा स्थानीय तहमा राज्यको पुनःसंरचना भएको छ । राज्यको पुनःसंरचना अनुसार प्रदेश नं. ३ मा १३ वटा जिल्लाहरु र यस अन्तरगत ३ वटा महानगरपालिका, १ वटा उपमहानगरपालिका र ४१ वटा नगरपालिका तथा ७४ वटा गाउँपालिकाहरु गरी कुल ११९ वटा स्थानीय तहहरु छन् । नेपाल सरकारको मिति २०७४।१०।१० को निर्णय अनुसार यस बागमती प्रदेश (नं. ३) मा ७ वटा मन्त्रालयहरु स्थापना भइ कार्य संचालन भइरहेका छन् जस मध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय एक हो ।